Qi Healing - Praktijk voor Energetische Therapie.    

laat de innerlijke energie stromen  

Welkom op de website van Qi Healing!

 

Wat betekent Qi? 

Qi is de levenskracht die het fysieke lichaam en de verfijnde lichamen van energie voorziet.

Wie ben ik  

Graag stel ik mij aan u voor. Ik ben Brigitta Breuls en ik heb sinds december 2013 mijn eigen praktijk. In 2012 ben ik afgestudeerd aan Het Johan Borgman College (tegenwoordig Instituut Cam)  als Natuurgeneeskundig Therapeut. 

Officieel Registertherapeut 

Het HBO diploma tot Natuurgeneeskundig Therapeut heb ik behaald aan het HJBC.
Dankzij het diploma van dit  HBO opleidinginstituut, voldoe ik aan de eisen zoals gesteld door de stichting RBCZ en Het Verbond Van Energetische Therapeuten en mag ik officieel de titel Registertherapeut  voeren. Door te voldoen aan deze eisen kan ik u een kwaliteitskeurmerk bieden.

Registertherapeut RBCZ is een beschermde titel. Therapeuten die deze titel voeren zijn:

  • opgeleid op HBO niveau

  • volgen regelmatig nascholing

  • zijn zelfstandig werkend therapeut

  • werken multidisciplinair

  • vallen onder het TBNG – tuchtrecht

  • zijn in het bezit van een AGB - code ( voor de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar)

Bij aanname door de beroepsorganisatie heb ik Verklaring omtrent Gedrag moeten overleggen.

 

 

Ik ben aangesloten bij Het Verbond Van Energetische Therapeuten (Vvet) en geregistreerd bij het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hierdoor worden de consulten door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed als u aanvullend verzekerd bent.

 

 

 

 

Praktische zaken 

AGB code: 90-049082 

AGB code praktijk: 90-(0)57535 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 57283338 

Licentienummer Vvet:  13007

Registratienummer RBCZ: 206051R